Activiteitenkalender

Activiteitenkalender

Ledeninformatie

 

 

Eenieder die lid is bij Budovereniging VKO, heeft bepaalde rechten en plichten. In het Huishoudelijk Reglement zijn deze uitgebreid beschreven. Hier in het kort staan de algemene regels:

 

*

Heb respect voor eenieder;

*

Wees ten minste 15 minuten van tevoren aanwezig;

*

Help zowel met het leggen als met het opruimen van de matten;

*

Kom verzorgd op de mat. Dit houdt in schone handen en voeten, korte en schone nagels, lang haar vastgebonden en draag indien nodig een schoon t-shirt;

*

Indien niet aan de training wordt deelgenomen, maar wel wordt bezocht, stoor de training dan niet en wees stil. Dit geldt ook voor andere bezoekers;

*

Verricht eens in de tijd werkzaamheden voor de vereniging;

*

De contributie dient tijdig op de rekening van de vereniging te zijn bijgeschreven;

*

Na drie maanden lidmaatschap is men verplicht lid te worden van de JBN.

 

Het Huishoudelijk Reglement is beschikbaar op de downloadpagina. Eventuele wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement worden pas na een algemene ledenvergadering doorgevoerd.

 

Sponsoren